До обов’язків завідувача кабінету інформатики входить:

 

  • складання перспективного і річного плану роботи кабінету;
  • забезпечення умов для проведення уроків і позаурочної роботи;
  • систематичне оновлення та вдосконалення матеріальної бази кабінету, її поповнення традиційними та сучасними засобами навчання;
  • складання і ведення тематичних картотек засобів навчання та навчального обладнання;
  • проведення консультацій для вчителів щодо викладання предмету з використанням сучасних засобів навчання та пропаганди передового педагогічного досвіду вчителів;
  • забезпечення дотримання в кабінеті правил поведінки, чистоти, порядку, правил безпечної експлуатації електротехнічного і іншого обладнання, дотримання правил протипожежної безпеки;
  • систематичне ведення інвентарної книги із занесенням до неї відповідних змін про нові надходження, витрати й списання матеріальних цінностей;
  • керування роботою лаборанта і контроль за нею, надання йому практичної допомоги, сприяння підвищенню його кваліфікації.