Інвентарна книга

 кабінету

на 200__/20__ навчальний рік

№ п/п

Назва предмету

Інвентарний номер

Коли придбано

Кількість і вартість

Час і причина списання