КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАТИКИ В 9 КЛАСІ

35 годин (1 година на тиждень)

 

 

Номер уроку

Тема уроку

Кількість годин

Дата прове­дення уроку

Примітки

1 семестр

 

Тема 1. Інформація. Інформаційні процеси та системи

2

 

 

1

Поняття інформації та способів її подання

1

 

 

2

Об'єкти та їх властивості

1

 

 

 

Тема 2. Апаратне забезпечення інформаційних систем

3

 

 

3

Типова архітектура персонального комп'ютера

1

 

 

4

Класифікація та основні характеристики процесорів

1

 

 

5

Історія розвитку обчислювальної техніки.

Практична робота № 1 «Робота з клавіатурним тренажером»

1

 

 

 

Тема 3. Системне програмне забезпечення

7

 

 

6

Системне, службове та прикладне програмне забезпечення

1

 

 

7

Робота з основними елементами графічного інтерфейсу.

Практична робота J4s 2 «Робота з інтерфейсом користува­ча операційної системи»

1

 

 

8

Поняття файлової системи

1

 

 

9

Робота з об'єктами файлової сис­теми

1

 

 

10

Запуск програм на виконання.

Практична робота Лг 3 «Робота з об'єктами файлової сис­теми»

1

 

 

11

Пошук інформації на комп'ютері.

Практична робота № 4 «Пошук інформації на комп'ютері»

1

 

 

12

Встановлення й видалення програм

1

 

 

 

 

 

Номер уроку

Тема уроку

Кількість

годин

Дата прове­дення уроку

Примітки

 

Тема 4. Службове програмне забезпечення

3

 

 

13

Поняття комп'ютерного вірусу.

Практична робота Хе 5 «Захист комп'ютера від вірусів»

1

 

 

14

Стиснення, архівування та розархівування.

Практична робота № 6 «Архівування та розархівування даних»

1

 

 

15

Контрольна робота № 1

1

 

 

16

Узагальнення матеріалу вивченого за І семестр

1

 

 

II семестр

 

Тема 5. Комп'ютерні мережі

6

 

 

 

/. Поняття про комп'ютерні мережі. Робота в локальній мережі

3

 

 

17

Поняття про глобальну та локаль­ну комп'ютерну мережі

1

 

 

18

Апаратне й програмне забезпечен­ня мереж

1

 

 

19

Поняття про пава доступу до ресурсів.

Практична робота № 7 «Спільне використання ресурсів локальної мережі»

1

 

 

 

//. Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернєті

3

 

 

20

Призначення Й структура мережі .Інтернет

1

 

 

21

Використання та настроювання браузера

1

 

 

22

Засоби пошуку інформації

і Інтернєті.

Практична робота № 8 «Пошук інформації в Інтернєті»

1

 

 

 

Тема 6. Основи роботи з текстової інформацією

4

 

 

23

Призначення, можливості

і класифікація систем обробки

текстів

1

 

 

24

Введення й редагування тексту

1

 

 

25

Форматування шрифтів і абзаців.

Практична робота № 9 «Введення, редагування й форматування тексту»

1

 

 

 

Номер

уроку

Тема уроку

Кількість годин

Дата прове­дення уроку

Примітки

26

Пошук та автоматична заміна текстових фрагментів.

Практична робота № 10 «Робота з текстовими фрагментами»

1

 

 

 

Тема 7. Комп'ютерна графіка

7

 

 

 

/. Засоби перегляду

и перетворення графічної

інформації

1

 

 

27

Поняття комп'ютерної графіки

1

 

 

 

II. Основи растрової графіки

3

 

 

28

Джерела й параметри растрових зображень

1

 

 

29

Робота в середовищі редактора растрової графіки

1

 

 

30

Робота в середовищі растрової графіки.

Практична робота № 11 «Створення растрових зображень»

1

 

 

 

III. Основи векторної графіки

3

 

 

31

Принципи побудови й обробки векторних зображень

1

 

 

32

Зафарбування об'єктів

1

 

 

33

Практична робота «Вирівнювання й групування об'єктів».

Практична робота № 12 «Вимірювання й групування об'єктів»

1

 

 

34

Контрольна робота № 2.

1

 

 

35

Узагальнення матеріалу, вивченого за рік

1