Календарно-тематичне планування уроків

інформатики

для 6 класу

2015- 2016 н. р.

(До підручника Н.В. Морзе)

 

 

Навчальна програма:

Програма курсу «Інформатика» для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (автори: Мирослав Жалдак, Наталія Морзе, Ганна Ломаковська, Галина Проценко,  Йосиф Ривкінд, Віктор Шакотько) – [Електронний ресурс]. – Режим перегляду: http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869429/

 

 

Підручник:

Морзе Н.В. Інформатика : підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Н.В. Морзе, О.В. Барна, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська, Н.А Саражинська. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2014. – 240 с.

 

 

Навчальні посібники:

  • Морзе Н.В. Робочий зошит з інформатики для 6-го класу / Н.В. Морзе, О.В. Барна, В.П. Вембер. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2014. – 64 с.
  • Морзе Н.В. Зошит для контролю знань з інформатики для 6-го класу / Н.В. Морзе, О.В. Барна, В.П. Вембер. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2014. – 64 с.
  • Морзе Н.В. Зошит для практичних робіт та проектної діяльності з інформатики для 6-го класу / Н.В. Морзе, О.В. Барна, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2014. – 64 с.

 

 

Календарно-тематичне планування «Інформатика, 6 клас»

*(П – підручник , РЗ – робочий зошит, ЗК – зошит контролю, ЗП – зошит практичних

№ з/п

Зміст уроку

Дата

П*

ЗК

РЗ

ЗП

сторінки

1

Техніка безпеки при роботі за комп’ютером. Повторення вивченого у п’ятому класі.

 

форзац

 

 

4

Алгоритми та їх виконавці (7 год)

55-56

2

План виконання завдання.  Планування в нашому житті

Поняття команди. Команди і виконавці. Система команд виконавця

 

6-13

3-4

1-2

 

3

Поняття алгоритму. Виконавці алгоритмів. Формальне виконання алгоритму. Форми подання алгоритмів. Базові алгоритмічні структури: структура слідування. Алгоритми в нашому житті

 

14-21

5-6

3-4

 

4

Практична робота 1. Складання алгоритмів для виконавців у словесній формі і у графічному вигляді. Виконання алгоритмів

 

22-24

 

 

5-9

5

Середовище виконання алгоритму

 

25-30

7-8

5-7

 

6

Об’єкти та події

 

31-39

9-10

7-9

 

7

Складання та виконання алгоритмів у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритму

 

40-49

11-12

9-11

 

8

Практична робота 2. Складання алгоритмів опрацювання подій з використання структури слідування та виконання їх у визначеному  навчальному середовищі виконання алгоритмів

 

50-52

13-14

11-13

10-14

Поняття операційної системи (6 год)

56-57

9

Поняття операційної системи, її призначення Графічний інтерфейс операційної системи

 

54-62

15-16

14-16

 

10

Поняття файлової системи. Об’єкти файлової системи. Властивості об’єктів файлової системи: ім’я об’єкта, шлях до об’єкта, повне ім’я об’єкта, розширення імені. Поняття типу файлу

 

63-71

17-18

16-18

 

11

Операції над об’єктами файлової системи: створення, виділення, копіювання,  перейменування, переміщення та вилучення об’єктів. Операції над групами об’єктів: виділення, копіювання, переміщення. Відновлення вилучених об’єктів операційної системи

 

72-80

19-20

19-21

 

12

Практична робота 3. Операції над об’єктами та групами об‘єктів файлової системи

 

81-82

 

 

15-18

13

Пошук об’єктів файлової системи

 

83-90

21-22

21-23

 

14

Практична робота 4. Пошук об‘єктів файлової системи

 

91-92

23-24

23-24

19-22

Мультимедіа (4 год.)

57-59

15

Поняття про мультимедіа. Об’єкти  мультимедіа: текст, зображення, аудіо та відео. Галузі використання мультимедіа.

Пристрої введення-виведення об’єктів мультимедіа. Копіювання об’єктів мультимедіа з цифрових камер і мобільних пристроїв на комп’ютер.

Мультимедійні програвачі, їх призначення і функціональні можливості

 

94-102

25-26

25-27

 

16

Практична робота 5. Копіювання об‘єктів мультимедіа на комп‘ютер. Робота з мультимедійними програвачами

 

103-105

 

 

23-27

17

Засоби перегляду зображень, їх призначення і функції. Змінення значень властивостей графічних зображень: розмір, колір. Основні операції над зображеннями: обтинання,  обертання

 

106-113

27-28

28-30

 

18

Практична робота 6. Перегляд зображень та змінення значень їх властивостей

 

114-116

29-30

30-31

28-31

Текстовий процесор (8 год)

59-60

19

Поняття текстового документа, його об’єктів

Текстовий процесор, його призначення

 

118-126

31-32

32-34

 

20

Середовище текстового процесора. Відкривання і збереження текстового документа. Режими роботи в середовищі текстового процесора.

Довідкова система текстового процесора. Поняття ключового слова. Пошук потрібних відомостей.

 

127-135

33-34

35-37

 

21

Алгоритм опрацювання текстового документа.

Введення тексту.

Перевірка правопису. Виправляння помилок. Пошук та заміна фрагментів в тексті

 

136-144

35-36

37-39

 

22

Редагування тексту. Виділення  фрагментів тексту. Робота з фрагментом тексту: копіювання, переміщення, вилучення та вставляння

 

145-152

37-38

39-41

 

23

Форматування символів та абзаців: шрифт, розмір, накреслення, колір, вирівнювання, встановлення відступів абзаца, міжрядкового інтервалу.

Нумерування сторінок. Попередній перегляд, друк

 

153-162

39-40

42-43

 

24

Практична робота 7. Редагування та форматування текстового документа

 

163-165

 

 

32-37

25

Вставляння  графічних об’єктів у текстовий документ. Вставляння  організаційних діаграм

 

166-176

41-42

44-46

 

26

Практична робота 8. Вставляння графічних об’єктів  та організаційних діаграм у текстовий документ

 

177-180

43-46

46-47

38-43

Комп’ютерні мережі (8 год)

60-62

27

Комп’ютерні мережі та їх призначення. Поняття про мережну взаємодію. Типи комп’ютерних мереж

 

 

182-188

47-48

48-50

 

28

Поняття користувача й сеансу користувача; вхід у локальну мережу. Локальна мережа навчального закладу. Робота з мережними папками

 

189-196

49-50

50-52

 

29

Поняття про глобальну мережу Інтернет. Основні служби Інтернету

Поняття Всесвітнього павутиння. Поняття веб-сайту, веб-сторінки, її адреси. Гіперпосилання

 

197-205

51-52

53-55

 

30

Робота з веб-браузером. Використання,  створення та редагування списку сайтів, обраних для швидкого доступу.

  Аналіз інформаційних матеріалів (повідомлень), знайдених в Інтернеті.

 

206-215

53-54

56-58

 

31

Алгоритм організації пошуку інформаційних матеріалів (повідомлень) в Інтернеті. Простий пошук.

Авторське право та Інтернет. Правила безпечного користування Інтернетом при пошуку  інформаційних матеріалів (повідомлень)

 

216-224

 

58-60

 

32

Практична робота 9. Пошук інформаційних матеріалів в Інтернеті за вказаною темою. Створення списку сайтів, обраних для швидкого перегляду

 

225-227

55-56

 

44-48

33

Інтернет-енциклопедії, словники та онлайн- перекладачі.

Збереження зображень, веб-сторінок та їх фрагментів

 

228-236

57-58

60-62

 

34

Практична робота 10. Робота з інтернет-енциклопедіями, словниками та онлайн перекладачами

 

237-239

 

 

49-54

35

Урок узагальнення і систематизації знань

 

 

59-62

63-64