Календарно-тематичне планування уроків

інформатики

для 7 класу

(До підручника «Інформатика 7 клас»)

Автори: Н. В. Морзе, О. В. Барна,  В. П. Вембер,О. Г. Кузьмінська

 

Навчальна програма:

Програма курсу «Інформатика» для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (автори: Мирослав Жалдак, Наталія Морзе, Ганна Ломаковська, Галина Проценко,  Йосиф Ривкінд, Віктор Шакотько) – [Електронний ресурс]. – Режим перегляду: http://www.mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html

Програму підготували:

Жалдак М.

дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної інформатики Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;

Морзе Н.

член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, проректор з питань інформатизації навчально-наукової та адміністративної діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка;

Ломаковська Г.

вчитель-методист вищої категорії,  директор Ліцею інформаційних технологій № 79 м. Києва, заслужений працівник освіти України;

Проценко Г.

вчитель-методист вищої категорії Печерської гімназії № 75 м. Києва;

Ривкінд Й.

учитель-методист вищої категорії, завідувач кафедри математики та інформатики ліцею № 38 імені В. М. Молчанова м. Києва, заслужений вчитель України;

Шакотько В.

викладач-методист вищої категорії, заступник директора з навчальної роботи Кременчуцького педагогічного училища ім. А. С. Макаренка.

 

№ уро-ку

Дата

уроку

Тема уроку

Примітки

Тема 1. Електронне листування

 1.  

 

Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп’ютерному класі.

Поштова служба Інтернету. Електронна скринька та електронне листування. Електронна адреса поштової скриньки. Створення електронної скриньки.

 

 1.  

 

Надсилання, отримання, перенаправлення повідомлень.  Вкладання файлів.

 

 1.  

 

Етикет електронного листування. Правила безпечного користування електронною скринькою. Використання адресної книжки та списків розсилання. Операції над папками та листами.

 

 1.  

 

Розв’язування компетентнісних задач.

 

 1.  

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 1. Електронне листування з використанням веб-інтерфейсу. Вкладені файли.

Контрольна робота №1 з теми: «Електронне листування»

 

Тема 2. Моделювання

 1.  

 

Поняття моделі. Поняття предметної галузі. Типи моделей. Форми подання інформаційної моделі: опис, таблиця, формули, схеми та ін.

 

 1.  

 

Етапи побудови інформаційної моделі. Побудова інформаційних моделей.

 

 1.  

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 2. Побудова інформаційних моделей в різних програмних середовищах.

 

 1.  

 

Карти знань, їх призначення. Редактор карт знань.

 

 1.  

 

Розв’язування компетентнісних задач.

Контрольна робота №2 з теми: «Моделювання»

 

Тема 3. Алгоритми з повторенням і розгалуженням

 1.  

 

Висловлювання. Істинні та хибні висловлювання. Умовне висловлювання «Якщо – то – інакше». Базові алгоритмічні структури: структури повторення та розгалуження.

 

 1.  

 

Алгоритми з повторенням. Складання та виконання алгоритмів з повторенням у середовищі Скретч.

 

 1.  

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 3. Складання та виконання алгоритмів з повторенням у середовищі Скретч.

 

 1.  

 

Алгоритми з розгалуженням.

 

 1.  

 

Складання та виконання алгоритмів з розгалуженням у середовищі Скретч.

 

 1.  

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 4. Складання та виконання алгоритмів з розгалуженням у середовищі Скретч.

 

 1.  

 

Складання та виконання алгоритмів з повторенням і розгалуженням у середовищі Скретч.

 

 1.  

 

Розв’язування компетентнісних задач.

 

 1.  

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 5. Складання та виконання алгоритмів з повторенням і розгалуженням у середовищі Скретч.

 

 1.  

 

Контрольна робота №3 з теми: «Алгоритми з повторенням і розгалуженням»

 

Тема 4.  Табличний процесор

 1.  

 

Таблиці, електронні таблиці. Типи даних: число, текст, формула. Табличний процесор, його призначення. Відкривання, перегляд і збереження електронної книги. Об‘єкти електронної таблиці, їх властивості. Адресація в середовищі табличного процесора. Способи навігації на аркуші і в книжці табличного процесора.

 

 1.  

 

Редагування даних таблиці. Уведення даних до комірок: текст, число. Іменовані комірки і діапазони. Автозаповнення. Копіювання, переміщення й вилучення даних.

 

 1.  

 

Формати даних: числовий, текстовий, формат дати. Форматування даних, клітинок і діапазонів комірок.

 

 1.  

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 6. Уведення, редагування та форматування даних у середовищі табличного процесора.

 

 1.  

 

Стовпчасті та секторні діаграми, їх об’єкти і властивості. Створення та форматування стовпчастих і секторних діаграм у середовищі табличного процесора. Аналіз даних, поданих на діаграмі.

 

 1.  

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 7. Створення діаграм. Аналіз даних, поданих на діаграмі.

 

 1.  

 

Правила запису формул у табличному процесорі. Копіювання і переміщення формул. Поняття про модифікацію формул при копіюванні. Використання вбудованих функцій: сума, середнє значення, min, max.

 

 1.  

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 8. Виконання обчислень за даними електронної таблиці. Використання вбудованих функцій.

 

 1.  

 

Розв’язування компетентнісних задач.

 

 1.  

 

Контрольна робота №4 з теми: «Табличний процесор»

 

Тема 5. Виконання індивідуальних навчальних проектів

 1.  

 

Вибір теми проекту. Аналіз умови задачі. Розробка плану виконання проекту.

 

 1.  

 

Виконання індивідуальних навчальних проектів, в тому числі з використанням програмних засобів навчального призначення (математика, фізика, хімія, біологія, географія, тощо)

 

 1.  

 

Виконання індивідуальних навчальних проектів.

 

 1.  

 

Захист проекту.

 

 1.  

 

Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік. Підсумковий узагальнюючий урок.