Книга обліку стану

навчально-методичного забезпечення кабінету на 200__/20__ навчальний рік

 

авчально-методичне забезпечення

Коротка характеристика

(може містити інформацію про кількість примірників, авторизацію тощо)

Навчальне обладнання

 

 

 

 

 

 

Засоби телекомунікації

 

 

 

 

 

Підручники і навчальні посібники

 

 

 

 

 

Методична література, книги для вчителя

 

 

 

 

 

Дидактичні матеріали, у т.ч. роздаткові  матеріали

 

 

Фотоплакати „Основи інформатики”:

1.Основи інформатики і обчислювальної техніки

2.Службові слова алгоритмічної мови(1)

3.Службові слова алгоритмічної мови(2)

4.Складені команди

5.Типи величин

6.Розв’язок лінійного рівняння ах=в

7.Розв’язок квадратного рівняння

8.Розв’язок нерівності

9.Знаходження найбільшого спільного дільника

10.Циклічна обробка елементів лінійної таблиці(1)

11.Циклічна обробка елементів лінійної таблиці(2)

12.Обчислення факторіала

13.Пошук номера мінімального елемента (м) в лінійній таблиці

14. Впорядкування лінійної таблиці [:]

15.Упорядкування лінійної таблиці [1:](1)

16.Упорядкування лінійної таблиці [1:](2)

17.Обчислення значення багаточлена по схемі Горнера

18.Обчислення площі криволінійної трапеції (1)

19.Обчислення площі криволінійної трапеції(2)

20.Застосування метода найменших квадратів(1)

21.Застосування метода найменших квадратів (2)

22.Обчислення координати точки при гармонічних коливаннях (1)

23.Обчислення координати точки при гармонічних коливаннях (2)

24.Алгоритми роботи з графічною інформацією(1)

25.Алгоритми роботи з графічною інформацією(2)

26.Алгоритми роботи з графічною інформацією(3)

27.Алгоритми роботи з графічною інформацією(4)

28.Алгоритми роботи з графічною інформацією(5)

 

Плакати:

1.Основні види пам’яті мікро ЕОМ

2.Приклад машинної програми

3.Елемент машинної арифметики

4.Злиття впорядкованих таблиць

5.Будова одноплатної ЕОМ

6.Пристрої введення та виведення інформації

7.Оперативно запам’ятовуючий пристрій

8.Накопичувач на гнучкому диску

9.Обчислення квадратного кореня

10.Програмний принцип роботи ЕОМ

11.Деякі команди мікропроцесора

12.Структура центрального мікропроцесора

13.Команди міні ЕОМ

14.Структура міні ЕОМ

15.

16.

17.Блокнот

18.Вставка об’єкта

19.Нумерація сторінок

20.Параметри сторінки

21.Відкриття документа

22.Майстер діаграм

23.Форматування

24.Багатозадачні ОС

25.Авто заміна

26.Шрифт

27.

28.для

29.Циклічна обробка елементів лінійної таблиці.

30.Пам’ять ПК

31.Апаратні засоби

 

Картки з теми „Графічний редактор”

 

 

Системи визначення рівня навчальних досягнень учнів

 

Test_w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В програмі є редактор для складання тестів, що дає можливість створення власних тестів. Існує можливість обмежити кількість запитань та встановити час тестування.

Комп’ютерно орієнтовані засоби  навчання інформатики

 

Інтегроване сердовище „Кенгурятко”

 

Інтегроване середовище „Пилососик”

 

 

 

 

 

 

 

 

Комп’ютерно орієнтовані засоби навчанню інших предметів

 

 1. Електронний атлас з економічної і соціальної географії світу для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
 2. Електронний атлас з історії України для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів
 3. Електронний атлас для курсу з всесвітньої історії 8 клас
 4. Електронний атлас для курсу з всесвітньої історії 9 клас
 5. Електронний атлас для курсу з історії України 8 клас
 6. Електронний атлас з географії материків та океанів 7 клас

 

 

 

 

Карти з коментарями, запитаннями для самоперевірки, ілюстраціями, розвагами

Інструкції до лабораторно-практичних робіт тощо

 

 

Інструкції до практичних робіт (10 клас):

 • Практична робота №2 „Робота з об’єктами на робочому столі”
 • Практична робота №3 „Виклик довідкової інформації...”
 • Практична робота №4 „Виконання операцій з файлами та папками”
 • Практична робота №5 „Система Windows 98”
 • Практична робота №6 „Робота з дисками. Форматування, сканування,  де фрагментація, запис інформації”
 • Практична робота №7 „Архівація файлів”
 • Практична робота №8 „Робота з графічним редактором”
 • Практична робота №9 „Редагування тексту”
 • Практична робота №10 „Введення тексту з клавіатури”
 • Практична робота №11 „Редагування тексту”
 • Практична робота №12 „Робота з таблицями в середовищі текстового редактора”

 

 

 

 

 

В практичних подано вказівки щодо виконання роботи.