Календарний план з інформатики

для __ класу

(Програма курсу за вибором «Основи створення комп’ютерних презентацій».

Укладачі:  Завадський І., Прокопенко Н., Проценко Т.)

( 35 годин, 1 год. на тиждень)

 

уроку

Орієнтовна дата

Зміст навчального матеріалу

Кількість

годин

Домашнє

завдання

Примітки

І семестр (16 год.)

Створення презентацій у середовищі Microsoft PowerPoint (13 год)

1.

 

Вступний інструктаж з правил безпеки під час занять в кабінеті інформатики. Інструкції №8.1-8.4. Поняття презентації та комп’ютерної презентації.

1

 

 

2.

 

Способи створення презентації. Відкриття презентації та збереження її в різних форматах.

1

 

 

3.

 

Практична робота №1. Створення презентації за допомогою майстра автовмісту.

1

 

 

4.

 

Практична робота №2. Робота зі слайдами презентації.

1

 

 

5.

 

Використання графічного редактора, вбудованого в середовище розробки презентацій.

1

 

 

6.

 

Практична робота №3.  Створення графічних об’єктів у презентації.

1

 

 

7.

 

Принципи стильового оформлення презентацій. Основні принципи дизайну слайдів.

1

 

 

8.

 

Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда.

1

 

 

9.

 

Практична робота №4. Анімація в слайдових презентаціях.

1

 

 

10.

 

Використання гіперпосилань та кнопок дії.

1

 

 

11.

 

Демонстрація презентації у різних програмних середовищах. Керування показом презентації.

1

 

 

12.

 

Практична робота №5. Друк і публікація презентацій.

1

 

 

13.

 

Тематичне оцінювання. Залік з теми «Створення презентацій у середовищі Microsoft PowerPoint»

1

 

 

Тематична

Мультимедійні презентації в середовищі Microsoft Producer (3 год.)

14.

 

Огляд середовища й об’єкти Microsoft Producer.

1

 

 

15.

 

Практична робота №6. Створення мультимедійних презентацій.

1

 

 

16.

 

Підсумкове повторення та оцінювання за І семестр.

1

 

 

Тематична

І семестр

Скоригована

ІІ семестр (19 год.)

Розробка Flash-презентацій (15 год.)

17.

 

Середовище Flash, основні поняття.

1

 

 

18.

 

Створення першої презентації засобами Flash.

1

 

 

19.

 

Практична робота №7. Створення, публікація й перегляд найпростішої презентації.

1

 

 

20.

 

Створення вмісту презентації, створення графічних об’єктів.

1

 

 

21.

 

Практична робота №8. Використання символів у презентаціях.

1

 

 

22.

 

Імпортування об’єктів, групування, вирівнювання та трансформування об’єктів, робота з текстом.

1

 

 

23.

 

Практична робота №9. Створення й імпортування графічних об’єктів.

1

 

 

24.

 

Додавання інтерактивності до презентації.

1

 

 

25.

 

Практична робота №10. Інтерактивність у Flash-презентаціях.

1

 

 

26.

 

Створення анімації, покадрова анімація.

1

 

 

27.

 

Практична робота №11. Основні типи анімації у презентаціях Flash.

1

 

 

28.

 

Інші види анімації.

1

 

 

29.

 

Практична робота №12. Використання додаткових анімаційних ефектів.

1

 

 

30.

 

Використання звуку в презентаціях, робота зі звуком в середовищі Flash.

1

 

 

31.

 

Практична робота №13. Озвучення презентацій.

1

 

 

Тематична

Оформлення й показ презентацій (2 год)

32.

 

Принципи стильового оформлення презентацій. Планування та елементи дизайну презентацій.

1

 

 

33.

 

Принципи структурування інформації та її розміщення на слайдах.

1

 

 

Захист і обговорення курсових проектів (2 год)

34.

 

Показ учнями створених ними презентацій однокласникам, загальне обговорення  і аналіз проектів.

1

 

 

35.

 

Підсумкове повторення та оцінювання за ІІ семестр, за рік.

1

 

 

Тематична

ІІ семестр

Скоригована

Річна

 

Джерела:

Основи створення комп’ютерних презентацій: [Навч. посіб.] / О. М. Левченко, І. В. Коваль, І. О. Завадський. – К.: Вид. група BHV, 2009. – 368 с.: іл.