„Затверджую”

    Директор школи_____________

 

 

 

 

Перспективний план роботи кабінету інформатики  на ......................рік

 

№ з/п

Назва заходу

Дата

Хто виконує

Хто залучається

Відмітка про виконання

 

1

2

3

4

5

6

 

1.Дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо організації навчання в кабінеті, вимог техніки безпеки та охорони праці

 

1

Забезпечення дотримання в кабінеті Державних санітарних правил і норм ДсанПіН 5.5.6.009-98 «Влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерною техніки в навчальних закладах»

постійно

Зав. кабінетом

Адміністрація школи

 

 

2

Сприяня затвердженню санітарного паспорта кабінету

щорічно

Зав. кабінетом

Адміністрація школи

 

3

Забезпечення дотримання в кабінеті режиму праці на персональних комп’ютерах

Постійно

Зав. кабінетом

 

 

4

Забезпечення дотримання в кабінеті правил безпечної експлуатації електротехнічного та іншого обладнання

Постійно

Зав. кабінетом

 

 

5

Забезпечення дотримання в кабінеті правил протипожежної безпеки

Постійно

Зав. кабінетом

 

 

6

Забезпечення дотримання в кабінеті правил поведінки

Постійно

Зав. кабінетом

 

 

7

Проведення інструктажів учнів із безпеки праці на навчальних заняттях з обов’язковою реєстрацією в спеціальному журналі

Згідно з вимогами

Зав. кабінетом

 

 

8

Організація вивчення учнями правил з охорони праці

Згідно з вимогами

Зав. кабінетом

 

 

2.Зміцнення матеріальної бази кабінету

 

1

Сприяння поновленню та вдосконаленню матеріальної бази кабінету

Постійно

Зав. кабінетом

Адміністрація школи, спонсори

 

 

2

Ведення інвентарної книги, занесення до неї відповідних змін про нові надходження, витрати і списання матеріальних цінностей

Постійно

Зав. кабінетом

 

 

 

3

Виявлення потреб та поновлення кабінету навальною літературою, фаховими виданнями

Постійно

Зав. кабінетом

 

 

 

4

Виявлення потреб та сприяння поновленню кабінету засобами навчання

Постійно

Зав. кабінетом

 

 

 

5

Слідкувати за новинками програмного забезпечення підтримки викладання інформатики та інших предметів і сприяти його придбанню

Систематично

Зав. кабінетом

 

 

 

6

Поновлення стендів

Систематично

Зав. кабінетом

 

 

 

7

Організація придбання вазонів

Постійно

Зав. кабінетом

Учні, батьки

 

 

8

Організація ремонту та налаштування комп’ютерів

За потреби

Зав. кабінетом

Адміністрація школи

 

 

9

Сприяти заміні ламп розжарювання на лампи денного світла

До 2013

Зав. кабінетом

Адміністрація школи

 

 

10

Участь у встановленому порядку в інвентаризації та списанні майна кабінету

Щорічно

Зав. кабінетом

 

 

 

3.Виготовлення роздавального (дидактичного) матеріалу по класах(за темами)

 

1

Поновлення завдань для практичних робіт у 9-12 класах

Періодично

Зав. кабінетом

 

 

 

2

Поновлення завдань для проведення робіт контролюючого характеру з інформатики для 9-12 класів за темами

періодично

Зав. кабінетом

 

 

 

4.Забезпечення кабінету електронними засобами навчального призначення

 

1

Сприяння придбанню сучасних педагогічних програмних засобів навчання з різних предметів, пошук еквівалентних вільних програм

Постійно

Зав. кабінетом

Адміністрація школи, спонсори

 

 

2

Сприяння придбанню сучасних програм, які забезпечують повноцінне використання можливостей кабінету інформатики, пошук еквівалентних вільних програм

Постійно

Зав. кабінетом

Адміністрація школи, спонсори

 

 

3

Організація роботи з поповнення матеріалами шкільного сайту

Постійно

Зав. кабінетом

Адміністрація, педколектив, учні

 

 

5.Робота з обдарованими дітьми

 

1

Залучення до участі в конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН

листопад

Зав. кабінетом

 

Учні 9-11 класів

 

2

Підготовка учнів до участі в І,ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з інформатики

Жовтень-листопад

Зав. кабінетом

 

Учні 9-11 класів

 

3

Організація виставок учнівських розробок

Постійно

Зав. кабінетом

 

Учні 9-11 класів

 

4

Залучення учнів до поповнення матеріалами шкільного сайту

Систематично

Зав. кабінетом

 

Учні 9-11 класів

 

6.Робота з педагогічним колективом

 

1

Проведення консультацій для вчителів школи щодо викладання предметів з використанням сучасних електронних засобів навчального призначення

Постійно

Зав. кабінетом

 

Педколектив школи

 

2

Залучення педколективу школи до поповнення інформацією шкільного веб-сайту

Постійно

Зав. кабінетом

 

Педколектив школи

 

3

Проведення конкурсів на кращі електронні посібники і програмні засоби навчально-виховного призначення

Щорічно

Зав. кабінетом

 

Педколектив школи

 

7.Робота з батьками

 

1

Проведення консультацій для батьків учнів школи щодо вимог до організації роботи учнів на комп’ютерах за межами школи (тривалість занять, гігієна зору, правильне сидіння за комп’ютерним столом тощо)

Постійно

Зав. кабінетом

 

 

 

2.

Пропаганда інформаційно-комунікаційних технологій

Постійно

Зав. кабінетом

 

 

 

 


Зав.кабінетом_______________________