„Затверджую”

                                                                                          Директор школи______

                                                                                          «____»  ____________________20__р.         

 

План роботи кабінету інформатики  на 2014-2015 рік

 

І. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо організації навчання в кабінеті, вимог техніки безпеки та охорони праці

№ з/п

Назва заходу

Дата

Хто виконує

Хто залучається

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

6

1

Сприяння затвердженню санітарного паспорта кабінету

щорічно

Зав. кабінетом

Адміністрція школи

 

2

Забезпечення дотримання в кабінеті режиму праці на персональних комп’ютерах

Постійно

Зав. кабінетом

Адміністрція школи

 

3

Забезпечення дотримання в кабінеті правил безпечної експлуатації електротехнічного та іншого обладнання

Постійно

Зав. кабінетом

Адміністрція школи

 

4

Забезпечення дотримання в кабінеті правил протипожежної безпеки

Постійно

Зав. кабінетом

Адміністрція школи

 

5

Забезпечення дотримання в кабінеті правил поведінки

Постійно

Зав. кабінетом

Адміністрція школи

 

6

Проведення інструктажів учнів із безпеки праці на навчальних заняттях з обов’язковою реєстрацією в спеціальному журналі

Згідно з вимогами

Зав. кабінетом

Адміністрція школи

 

7

Організація вивчення учнями правил з охорони праці

Згідно з вимогами

Зав. кабінетом

Адміністрція школи

 

ІІ. Зміцнення матеріальної бази кабінету

№ з/п

Назва заходу

Дата

Хто виконує

Хто залучається

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

6

1

Сприяння поновленню та вдосконаленню матеріальної бази кабінету

Постійно

Зав. кабінетом

Адміністрація школи, спонсори

 

2

Ведення інвентарної книги, занесення до неї відповідних змін про нові надходження, витрати і списання матеріальних цінностей

Постійно

Зав. кабінетом

Адміністрція школи

 

3

Виявлення потреб та поновлення кабінету навальною літературою, фаховими виданнями

За потреби

Зав. кабінетом

Адміністрція школи

 

4

Сприяння придбанню маніпуляторів «миша»

квітень

Зав. кабінетом

Адміністрція школи

 

5

Сприяння придбання клавіатур

травень

Зав. кабінетом

Адміністрція школи

 

6

Виготовлення  стендів

Систематично

Вересень, жовтень

Учні школи

 

7

Організація придбання вазонів

За потреби

Зав. кабінетом

Учні, батьки

 

8

Ремонт та налаштування комп’ютерів

Постійно

Зав. кабінетом

Адміністрація школи

 

ІІІ. Виготовлення роздавального матеріалу

№ з/п

Назва заходу

Дата

Хто виконує

Хто залучається

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

6

1

Виготовлення завдань для практичних робіт у 10-11 класах

Згідно з планом

Зав. кабінетом

 

 

2

Розробка завдань для проведення робіт контрольного характеру для 11 класу

До 01.01.2015

Зав.

кабінетом

 

 

IV.Забезпечення кабінету електронними засобами навчального призначення

№ з/п

Назва заходу

Дата

Хто виконує

Хто залучається

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

6

1

Сприяння придбанню сучасних педагогічних програмних засобів навчання з різних предметів, пошук еквівалентних вільних програм

Протягом року

Зав. кабінетом

Адміністрація школи, спонсори

 

2

Сприяння придбанню сучасних програм, які забезпечують повноцінне використання можливостей кабінету інформатики, пошук еквівалентних вільних програм

Протягом року

Зав. кабінетом

Адміністрація школи, спонсори

 

3

Організація роботи з поповнення матеріалами шкільного сайту

Протягом року

Зав. кабінетом

Адміністрація, педколектив, учні

 

V.Робота з обдарованими дітьми

№ з/п

Назва заходу

Дата

Хто виконує

Хто залучається

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

6

1

Залучення до участі в конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН

До 1.11

Зав. кабінетом

Учні 9-11 класів

 

2

Підготовка учнів до участі в І,ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з інформатики

Жовтень-листопад

Зав. кабінетом

Учні 9-11 класів

 

3

Організація виставок учнівських розробок

Постійно

Зав. кабінетом

Учні 9-11 класів

 

4

Залучення учнів до поповнення матеріалами шкільного сайту

Систематично

Зав. кабінетом

Учні 9-11 класів

 

 

VІ. Робота з педагогічним колективом

№ з/п

Назва заходу

Дата

Хто виконує

Хто залучається

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

6

1

Проведення консультацій для вчителів школи щодо викладання предметів з використанням сучасних електронних засобів навчального призначення

Постійно

Зав. кабінетом

Педколектив школи

 

2

Залучення педколективу школи до поповнення інформацією шкільного веб-сайту

Постійно

Зав. кабінетом

Педколектив школи

 

3

Проведення конкурсів на кращі електронні посібники і програмні засоби навчально-виховного призначення

Щорічно

Зав. кабінетом

Педколектив школи

 

4

Проведення консультацій для вчителів школи щодо викладання предметів з використанням сучасних електронних засобів навчального призначення

Постійно

Зав. кабінетом

Педколектив школи

 

VII.Робота з батьками

№ з/п

Назва заходу

Дата

Хто виконує

Хто залучається

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

6

1

Проведення консультацій для батьків учнів школи щодо вимог до організації роботи учнів на комп’ютерах за межами школи (тривалість занять, гігієна зору, правильне сидіння за комп’ютерним столом тощо)

Постійно

Зав. кабінетом

 

 

2.

Пропаганда інформаційно-комунікаційних технологій

Постійно

Зав. кабінетом

 

 

 

 

 

Зав.кабінетом_______________________